Ροζάριο Κορνεόλη

Ροζάριο ατσάλινο με κορνεόλη 

1μ μήκος 

30,00 €