Γούρι ρόδι

Ρόδι από χυτο γυαλί σε στεφάνι 

17,00 €